S’amplia fins al 30 de juny el període per presentar ofertes per al projecte “Hospital Lliure”

 a Projectes

Aquest projecte va guanyar l’any passat una convocatòria de la Generalitat de compra pública d’innovació en salut per impulsar una atenció lliure de contencions mecàniques i químiques en tots els serveis del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

S’ha ampliat fins al dimarts 30 de juny el període de presentació d’ofertes per a la realització del projecte de compra pública d’innovació “Hospital Lliure”, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Aquest projecte consisteix en la creació d’un servei que garanteixi una atenció assistencial de qualitat i lliure de contencions mecàniques i químiques en tots els serveis del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial. La proposta és desenvolupar un servei que faciliti, en els dispositius d’hospitalització, la transició d’una atenció amb contencions a una altra sense aquesta pràctica sanitària, i que, alhora, garanteixi la seguretat dels pacients i del seu entorn a través de la compra d’un servei que desenvolupi les accions necessàries, incloent-hi el desenvolupament de tecnologia que faciliti l’adaptació i l’ús dels espais assistencials per assolir els objectius del projecte.

Objectius del projecte “Hospital Lliure”

Objectiu general

Posada en marxa d’un nou model assistencial, que integri els recursos dels centres assistencials i del/dels adjudicatari/s, dirigit a la població atesa en les àrees sociosanitària, salut mental i hospital general, amb la finalitat de millorar l’actual qualitat assistencial en termes d’eficàcia, eficiència i seguretat.

Objectius específics

  • Reduir l’ús de contencions mecàniques i químiques fins a obtenir pràcticament la seva total eliminació o obtenir un resultat tendent a 0 en els serveis assistencials de PSSJD implicats.
  • Reduir el nombre de caigudes, especialment de les que impliquen lesions greus en els serveis assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu implicats.
  • Reduir el nombre d’incidents per hetero o autoagressivitat en els serveis assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu implicats.
  • Augment dels índexs de qualitat de vida dels pacients atesos en els serveis assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu implicats.
  • Augment de la satisfacció dels pacients i les seves famílies amb l’atenció rebuda en els serveis assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu implicats.
  • Augment de la satisfacció en relació amb el maneig de l’agitació/dolor/caigudes del pacient dels professionals en els serveis assistencials del Parc Sanitari Sant Joan de Déu implicats. Consulta tota la informació del projecte al web de Contractació Pública de la Generalitat.

Consulta tota la informació del projecte al web de Contractació Pública de la Generalitat.

Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search