Un projecte europeu proposa 6 prioritats de recerca per reduir la càrrega de la salut mental

 a Institució
El Centre de Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM) ha coordinat el projecte ROAMER, que proposa una fulla de ruta per la investigació en salut mental a Europa.
Els resultat es publiquen avui a la revista ‘Lancet Psychiatry’.
Els trastorns mentals causen a Espanya un 12% de la discapacitat total i només se’ls destina el 5,6% del pressupost de recerca en salut.
El projecte europeu ROAMER, els resultats del qual es publiquen avui a Lancet Psychiatry, conclou amb una fulla de ruta per a la investigació en salut mental a Europa focalitzada en sis àrees prioritàries que pot tenir un gran impacte en l’atenció sanitària i suposar un estalvi de costos important en els propers 5-10 anys. En aquest estudi, el més gran realitzat fins al moment sobre com la ciència ha d’abordar el repte que suposa la salut mental a Europa, han col·laborat més de 1.000 investigadors, pacients, familiars i grups de professionals de tot el continent. ROAMER ha estat coordinat pel Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental (CIBERSAM), depenent de l’Institut de Salut Carlos III. L’augment dels costos sanitaris i els avenços científics fan que no fer res per promoure la recerca en salut mental ja &quotno sigui una opció&quot, segons afirmen científics de renom que participen a l’estudi publicat avui.
El cost dels trastorns mentals a Europa va ser estimat en 461.000.000.000 euros el 2010, sense incloure aquí els costos de la demència. Malgrat això, la salut mental rep un percentatge molt petit del finançament per a la recerca. Les investigacions més recents suggereixen que els trastorns mentals causen a Espanya un 12% de la discapacitat total i, en contrast amb altres trastorns, aquesta xifra està augmentant. No obstant, al nostre país només el 5.6% del pressupost en recerca en salut va adreçat a la salut mental.
Els principals experts fan les següents crides als polítics i agències de finançament catalanes, espanyoles i europees:
 • Invertir en una investigació precisa resultarà en una reducció substancial de la càrrega de les malalties mental en els propers 10 anys
El professor Josep Maria Haro, coordinador del ROAMER, investigador del CIBERSAM i director de la unitat de recerca al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, considera que: “Les sis prioritats per a la recerca definides pel ROAMER aborden qüestions que poden ser resoltes en els propers 5-10 anys si compten amb la inversió i investigació suficients.”
 • Els avenços científics dels últims 10 anys fan que la no acció ja no sigui una opció
La professora Til Wykes, investigadora principal del ROAMER a la King’s College de Londres, afirma que: “Els governs europeus haurien de seure i escoltar. Els problemes de salut mental representen la major càrrega de salut a Europa, però els països només inverteixen una porció del que és necessari per a la recerca en salut mental. L’impacte dels trastorns mentals està augmentant – ara que tenim els coneixements científics per unir  aquestes bretxes, finançar la investigació en salut mental beneficiarà a tothom a llarg termini – a nivell de salut i benestar, així com econòmicament.”
El professor José Luis Ayuso-Mateos, investigador principal del projecte ROAMER al CIBERSAM i Director del Departament de Psiquiatria a la Universitat Autònoma de Madrid, afirma afirma que  “Únicament mitjançant una decidida aposta per la inversió en la recerca en salut mental es podrà alleugerir la gran càrrega que suposen els trastorns mentals a Europa”
 • El finançament de la recerca actual necessitaria almenys triplicar-se perquè es correspongués amb la càrrega de les malalties mentals
Comentant l’estudi, la Cynthia Joyce, màxima directiva de la fundació MQ, al Regne Unit, reclama que “La despesa anual actual de 115 milions de lliures esterlines (158 milions d’euros) hauria d’augmentar mitjançant una priorització de govern de forma urgent i amb més donacions del públic en general a llarg termini”.
El projecte ROAMER ha analitzat la recerca existent i la capacitat d’investigació a Europa i ha identificat els principals buits i les preguntes més urgents que requereixen una resposta. En el seu article, demana una estratègia coordinada per a la recerca en salut mental, impulsada per grans projectes de col·laboració i estructurada en sis prioritats.
Prioritat 1. – Prevenció dels trastorns mentals, promoció de la salut mental i atenció a les persones joves.
Exemple de projecte: Estudis de seguiment a llarg termini que analitzin els factors determinants de la salut mental i el benestar
 • Per què? Ens permetrà identificar els factors de risc i protectors dels trastorns mentals i de la salut mental al llarg de tot el cicle vital – especialment en persones joves, ja que molts trastorns mentals es desenvolupen a una etapa primerenca de la vida
 • Resultat: El retorn estimat de la inversió d’1 euro en la detecció precoç dels trastorns mentals s’ha estimat en un benefici que podria arribar als 10,27 euros. Si aquesta inversió en prevenció, el retorn seria de 18 euros i de 88,73 euros si es fa en promoció de la salut mental.
Prioritat 2. – Focalitzar-se en els mecanismes causants dels trastorns mentals.
Exemple de projecte: Els trastorns mentals són encara més freqüents  en les persones que pateixen malalties físiques. Cal identificar els factors subjacents a la comorbilitat i la multimorbilitat.
 • Per què? La comorbilitat és actualment un dels costos majors i menys visibles de l’assistència sanitària – ex. la depressió que cursa juntament amb l’asma actualment incrementa els costos sanitaris en un 140%
 • Resultat: La reducció (o eliminació) dels costos sanitaris substancials associats a la comorbilitat (ex. el cost extra de la depressió juntament amb un altre trastorn és actualment del 17-46% de mitjana).

Prioritat 3. – Creació de col·laboracions internacionals i xarxes de recerca en salut mental.
Exemple de projecte: Establir accés a les bases de dades de salut mental europees de diferents estudis
 • Per què? S’estan duent a terme una gran quantitat d’estudis similars a tota Europa simultàniament – però la manca de coordinació de les mesures impedeix posar en comú o compartir aquests conjunts de dades
 • Resultat: Bases de dades més potents, i una recerca que pot ser reanalitzada per altres grups (esdevenint més i més cost-efectiva amb el temps).

Prioritat 4. – Desenvolupament i implementació de noves i millors intervencions per a la salut mental i el benestar.
Exemple de projecte: Provar l’eficàcia de tractaments a través d’Internet com versions automatitzades de tractaments psicològics estàndard, per exemple en atenció primària
 • Per què? Internet ofereix mètodes senzills i extremadament cost-efectius de proveir un tractament addicional que faria moltes intervencions força més efectives sense grans costos addicionals
 • Resultat: Tractaments més efectius, més opcions de tractament i oportunitats per l’autogestió de les condicions a un baix cost
Prioritat 5. – Reducció de l’estigma i empoderament dels usuaris dels serveis i cuidadors.
Exemple de projecte: Estudi del paper de l’estigma en un context més ampli de desigualtats (desigualtats de salut, etc.) i avaluació del paper de l’estigma en els serveis públics
 • Per què? L’estigma i les desigualtats socioeconòmiques són grans contribuents a la càrrega de la discapacitat tant per les persones amb problemes de salut mental com pels seus cuidadors, però normalment no són abordats en les intervencions de salut mental. Els efectes negatius de l’estigma i la cura informal actualment tenen un major pes en les persones i grups que ja estaven desafavorits (principalment, les dones)
 • Resultat: Reducció de fonts substancials de discapacitat i costos en l’atenció sanitària que impedeixen les implementacions efectives en el present

Prioritat 6. – Recerca en sistemes sanitaris i socials.
Exemple de projecte: Investigar l’impacte de les diferències entre països i regions en l’organització i en la forma en que els sistemes de salut proporcionen els seus serveis a les persones amb trastorns mentals i els seus cuidadors.
 • Per què ?: Això ens permetrà veure com les diferents decisions polítiques sobre l’atenció sanitària i social a tota Europa han afectat la salut de les persones amb problemes mentals i dels seus cuidadors.
 • Resultat: Polítiques basades en proves sobre com implementar de forma més efectiva les polítiques sanitàries.
Més informació sobre el ROAMER – fer clic aquí
Article de referència –  fer clic aquí
Vídeo del projecte ROAMER – fer clic aquí
Sobre el CIBERSAM
El Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER) és un consorci depenent de l’Institut de Salut Carlos III (Ministeri d’Economia i Competitivitat). El CIBER en la seva Àrea Temàtica de Salut Mental (CIBERSAM) està format per 24 grups d’investigació clínica, preclínica i traslacional.
Està orientat fonamentalment a l’estudi dels trastorns mentals com la depressió, l’esquizofrènia, el trastorn bipolar, així com els trastorns d’ansietat i trastorns mentals de l’infant i de l’adolescent o la innovació terapèutica.
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search