Una proteïna obre una nova perspectiva de futur en les teràpies sobre el trastorn bipolar

 a Institució
L’últim número de la revista científica “Bipolar Disorder” inclou la publicació de l’article “The transcription factor SP4 is reduced in postmortem cerebellum of bipolar disorder subjects: control by depolarization and lithium”. Es tracta d’un estudi liderat per investigadors del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, encapçalats per la Dra. Belén Ramos, Directora del Laboratori de Psiquiatria Molecular del Parc i on també ha col·laborat la Professora Grace Gill, de la Tufts University School of Medicine de Boston.
Aquest estudi mostra, per primera vegada, una reducció dels nivells de la proteïna Sp4 en zones concretes del cervell en malalts amb trastorn bipolar i suggereix que pot influir en l’aparició dels símptomes del trastonr bipolar. A més a més, els investigadors han descobert que el liti, una substància reguladora de l’estat d’ànim i molt utilitzada en el trastorn bipolar, augmenta els nivells de Sp4 en neurones de rata. D’aquesta manera, s’obririen noves vies de tractament farmacològic per aquesta malaltia.
La investigació ha consistit en l’anàlisi dels nivells proteics de Sp4 en mostres de cervell postmortem d’individus bipolars i de controls, i s’ha trobat que els nivells de la proteïna Sp4 al còrtex prefrontal del cervell i al cerebel són més baixos en pacients amb trastorn bipolar que en individus controls que no tenen aquesta malaltia.
L’estudi s’ha centrat en aquestes regions del cervell perquè el trastorn bipolar està associat a alteracions en aquestes zones.  A més a més, els nivells proteics de Sp4 canvien en resposta a l’activitat neuronal, indicant que aquest factor és important per a la resposta normal de les neurones. D’altra banda, en un estudi previ, aquests investigadors han identificat el paper essencial de Sp4 en la formació i estructura de les cèl.lules nervioses durant el desenvolupament neuronal. En conjunt, aquestes evidències suggereixen que una reducció en els nivells d’aquesta proteïna podria contribuir a patrons alterats de les cèl.lules nervioses en el cervell.
Si voleu llegir l’article publicat a la revista Bipolar Disorder, podeu fer clic aquí
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search