La Dra. Sandra Torra llegeix la seva tesi

 a Institució
​Desprès de molt de temps de feina, la Dra. Sandra Torra, adjunta del Servei de Digestiu de l’Hospital General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, va llegir el passat mes de desembre la seva tesi “Acceleració farmacològica del buidament gàstric: nou mecanisme per induir sacietat”.
Segons aquesta tesis, la capacitat d’ingesta o sacietat i el seu control neuroendocrí són variables d’interès en la recerca en obesitat. No obstant això, el patró actual per avaluar la sacietat mesura l’energia ingerida durant un bufet lliure. Això és car i difícil d’estandarditzar entre diferents laboratoris. Recentment, s’ha proposat mesurar la ingesta ad libitum amb una beguda nutritiva com a mètode més barat i senzill.
Ambdós mètodes no han estat mai comparats. Així, el primer estudi d’aquesta tesi té com a objectiu comparar la capacitat d’ingesta i la resposta neuroendocrina postprandial, durant un bufet de menjar i amb una beguda nutritiva. Per provar això, es va demanar a voluntaris sans que fessin ambdues proves en dos dies diferents. Els resultats mostren una bona correlació de totes les variables mesurades per les dues proves i similars respostes neurohormonals postprandials. Per tant, les nostres dades donen suport a la utilització de la prova beguda en l’estudi de la fisiologia de la sacietat  en humans.
La sacietat és induïda quan els nutrients arriben l’intestí prim estimulant la secreció de diverses citoquines i pèptids que regulen la ingesta d’aliments, coneguts com factors de sacietat, a través de mecanismes neurohormonals.
Dades prèvies del grup participant suggerien que una arribada precoç de nutrients a l’intestí prim podia provocar més ràpidament l’estat de sacietat a través de l’avançada secreció de factors de sacietat entèrics. Així, el segon estudi d’aquesta tesi tenia com a objectiu provar aquesta hipòtesi mitjançant l’acceleració farmacològica del buidament gàstric de nutrients a l’intestí prim. Usant la prova prèviament validada de la beguda nutritiva, s’ha demostrat que un augment en la velocitat de buidament gàstric indueix sacietat de forma precoç i, d’altra banda, una disminució significativa en la quantitat de calories ingerides. Això obre un nou i interessant camp d’estudi sobre la regulació de la ingesta i teràpies contra l’obesitat.
En resum, la Dra. Sandra Torra va escollir aquest tema per tractar en la seva tesi per tal de buscar una millora en la salut i en la qualitat de vida dels pacients en tots els seus àmbits i, a la vegada, obrir nous camps de recerca.
Enhorabona per la feina realitzada!
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search